Zobrazit obsah košíku
V košíku je: 0 položek
Celkem: 0,00 Kč1. Objednávka zboží

• Objednávat můžete přes internetový obchod, email, telefonicky případně osobně u nás na firmě.
• Po dokončení objednávky Vám přijde poděkování s potvrzením přijetí objednávky, a to na Vámi uvedený e-mail.
• každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny naší advokátní kanceláři
k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.
• Zboží je expedováno dle dodacích podmínek, pokud není dohodnuto jinak.
• Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou konečné.

2. Práva a povinnosti prodávajícího

• Litobal s.r.o., Husova 482, 67602 Moravské Budějovice, Česká republika, IČO: 26925800, DIČ: CZ26925800 , Zapsáno Městský soud v Praze oddíl C, voložka 116730, Základní kapitál 9 300 000 Kč
(dále jen "prodávající")

• Prodávající vyřídí objednávku dle specifikace zákazníka a odešle ji na adresu zákazníka

• Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to hlavně pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
• Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane – li se plnění nemožným a nedohodne – li se
s kupujícím na novém plnění.
• Veškeré osobní údaje poskytnuté při registrace jsou důvěrné a prodávající má povinnost registrovaného zákazníka vymazat z registru, jestliže o to písemně požádá.


3. Práva a povinnosti kupujícího

• Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
• Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně poštovného. Kupující má právo, pokud se nejedná o upravené zboží na přání kupujícího, zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží
do 14 dní od doručení.

• každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny naší advokátní kanceláři
k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

4. Bezpečnost a ochrana informací

• Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou se poskytovat třetí osobě s vyjímkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnost apod.
• Používáním internetového obchodu kupující výhradně souhlasí se shromažďováním a používáním informací
o jeho osobě a nákupech.
• Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.
• Používáním internetového obchodu kupující výhradně souhlasí se zasíláním informačních emailů a obchodních sdělení.
• Kupující má právo odmítnout zasílání informačních emailů a obchodních sdělení, a to písemnou formou.

5. Dodání zboží

• Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.
• Místem plnění je adresa kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné.
• Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (poštovní zásilka). Zpravidla objednávky
expedujeme do 48 hodin. Expediční doba začíná vždy běžet první následující pracovní den.

Doba doručení se prodlužuje o lhůtu potřebnou dopravcem k  dodání zboží.
• Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je povinen prodávající kupujícího neprodleně informovat. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.


6. Zrušení objednávky

• Kupující může zrušit objednávku do 12 hodin po odeslání přes internetový obchod bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.
• Po této lhůtě a v jiných způsobech objednání nelze od smlouvy odstoupit a ani vrátit zboží zpět prodávajícímu, jestliže se jedná o zboží upravené podle přání kupujícího.
• U zboží neupraveného podle přání je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000.
• V takovém případě je kupující povinen:

1. o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího s uvedením objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
2. poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat na své náklady
(v původním nepoškozeném obalu, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) na adresu prodávajícího.
3. pokud jsou tyto podmínky splněny, prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu kupujícímu na jeho účet, a to
do 14 dní od zpětného převzetí zboží.

• Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození. Při splnění všech uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím složenkou na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději
do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
• V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět - zrušení objednávky ze strany prodávajícího.
• Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
2. zboží je momentálně doprodáno

3. Kupující nepřevzal předchozí objednávku nebo opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4. Kupující objednal akční zboží, které je podmíněno další objednávkou jiného zboží. Vždy je to u zboží napsáno.

• V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího
za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).
• V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět
na jeho účet nebo adresu, a to do 30 dní od odstoupení od smlouvy


7. Odpovědnost za uchování Vašeho soukromí


Každý uživatel tohoto E-SHOPU, stránek s uživatelským účtem je povinen uchovávat v tajnosti přístupové jméno a heslo, stejně jako zabezpečit svůj počítač způsobem vylučujícím jeho zneužití třetí osobou k užití služeb
E-SHOPU. Uživatel je plně odpovědný za veškerá jednání uskutečněná prostřednictvím jeho uživatelského účtu.

Jste zcela odpovědní za uchování svých přístupových informací k E-SHOPU jako je zejména přístupové jméno a heslo, stejně jako jste odpovědní za zabezpečení Vašeho počítače tak, aby jej nemohla zneužít třetí osoba
k jednání na
E-SHOPU pod Vaším uživatelským účtem. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za veškerá jednání, která proběhnou na eshop.litobal.cz prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, tedy i za všechna případná porušení těchto pravidel.

Dále Vás důrazně upozorňujeme, abyste si sami chránili své soukromí tím, že vždy pečlivě zvážíte informace, které se rozhodnete umístit a zveřejnit.

 

8. Druhy dopravy veřejnými přepravci:

 

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat v centrálním skladu eshopu Litobal s.r.o., Šebkovice 174, 675 45: Po-Pá 7,30-14.00h, mimo tuto dobu po dohodě.

 

Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou GEIS

(rychlá, levná doprava s komunikací od dopravce)

Ceník poštovného najdete v "Dopravě".

Cena přepravy zahrnuje možnost večerního doručení (volitelně) a telefonické kontaktování zákazníka, pro případnou změnu doby či místa doručení. Po expedici obdržíte na e-mail avízo s informacemi o zásilce a předpokládaném čase doručení nebo kdykoliv navštivte http://www.geis-group.cz. Pro změnu místa dodání nás, prosím, kontaktujte.

Tato služba je zahrnuta v ceně přepravy. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.

Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

 

Zboží doručováno Českou poštou – Obchodní balík

(vhodné pokud si chcete vyzvednout zásilku osobně)

Ceník poštovného najdete v "Dopravě".

Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat
o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze  30kg.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.

Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo
u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem. Balné je ZDARMA u všech zásilek.

U nadměrných zásilek může být dodatečně účtována přirážka k ceně přepravy, o které vás budeme informovat.
Dále může být účtována přeprava dle základních tarifů v případě akčních nabídek, doprodejů a slev. Aktuální hodnotu poštovného vždy uvidíte v košíku při výběru dopravce a v potvrzení objednávky.

 

 

9. Záruka

Ke zboží vždy obdržíte daňový doklad. V případě odeslání zboží přepravní službou je tento doklad uvnitř balíku. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je ve většině případů uvedena u každého výrobku v detailu zboží a může být vyšší než ze zákona platné 2 roky. Pokud není uvedeno jinak, platí zákonná lhůta 2 roky. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy. Záruční lhůta začíná běžet převzetím objednávky kupujícím.

 

 

10. Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Z bezpečnostních důvodů nelze vracet (reklamovat samozřejmě ano) výrobky osobní ochrany atd.
 
Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

 

 

11. Reklamace

 

Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem.
K reklamaci je nutné předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (kopii faktury) a popis závad, které produkt vykazuje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky, nedodržením technických podmínek skladování. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, a které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.