Zobrazit obsah košíku
V košíku je: 0 položek
Celkem: 0,00 KčDodání zboží

• Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.
• Místem plnění je adresa kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné.
• Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky do jeho elektronické   schránky, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (poštovní zásilka). Zpravidla objednávky expedujeme do 48 hodin. Expediční doba začíná vždy běžet první následující pracovní den.
• Doba doručení se prodlužuje o lhůtu potřebnou dopravcem k  dodání zboží.
• Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je povinen prodávající kupujícího neprodleně informovat. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

cena dopravného vám bude vypočítána po výběru dopravce o vkošíku.