Zobrazit obsah košíku
V košíku je: 0 položek
Celkem: 0,00 Kč4.          Cena zboží a platební podmínky

4.1.     Cenu zboží a případné náklady na dodání zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

a) na základě zálohového listu (proforma faktura) na účet č. 5014035098/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.;

b) hotově;

c) na dobírku nebo hotovostní platbou při předání.

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Balné je zdarma u všech zásilek.

4.3.     U nadměrných zásilek může být dodatečně účtována přirážka k ceně přepravy, o které bude prodávající kupujícíhoi nformovat Dále může být účtována přeprava dle základních tarifů v případě akčních nabídek, doprodejů a slev. Aktuální hodnota poštovného je vždy uvedena v košíku při výběru dopravce a v potvrzení objednávky.

4.4.     V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy. V tomto případě je splatnost také uvedena v zálohovém listu.

4.5.     V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.6.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, s výjimkou případů, kdy se na tom s kupujícím dohodne a prodávající vystaví kupujícímu zálohový list.