Eshop je v provozu – upravují se podmínky dopravce

Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás informovat, že provoz výdejních míst Geis Point je zastaven z důvodu nařízení vlády ČR. Pro již uložené zásilky prodlužujeme lhůtu pro vyzvednutí zásilky o dobu uzavření výdejního místa. Abychom minimalizovali rizika přenosu onemocnění také pozastavujeme od 16.3. do odvolání osobní odběry zásilek na všech našich depech.

Doručení zásilky

Po dobu trvání nouzového stavu, ev. opatření karantény vůči Příjemci, nebo jiné osobě zdržující se na adrese doručení, není Zasílatel povinen vyžadovat podpis osoby jednající za Příjemce jako potvrzení o doručení zásilky. Při předání zásilky Zasílatel pořídí opis posledních 3 čísel průkazu totožnosti osoby přebírající zásilku. Jestliže převzetí nebude možné takto stvrdit, zásilka bude vrácena Příkazci. Zasílatel je oprávněn odmítnout nebo neuskutečnit doručení zásilky, jestliže to neumožňují dopravní nebo jiná omezení na adrese doručení, případně důvodná obava o zdraví osob zúčastněných na přepravě. V takovém případě je zásilka vrácena Odesílateli. Z důvodů omezení platných v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na území ČR a následnými usneseními Vlády ČR o krizových opatřeních, případně jiných omezujících opatřeních na úrovni orgánů státní správy a místní samosprávy, může být doručení do některých destinací zpožděno či znemožněno. Zasílatel neodpovídá za jakákoli zpoždění, způsobená těmito omezeními. V případě, že z důvodu omezení není možné zásilku Příjemci doručit, je zásilka bezodkladně vrácena Odesílateli, přičemž nárok na vrácení přepravného nevzniká.

 

Zásilky na dobírku

Podmínky doručení zásilek na dobírku se mění tak, že úhradu dobírkové částky umožňuje Zasílatel pouze bezhotovostně, prostřednictvím platební karty

Úvodní strana
Úvodní strana
Papírová taška
Papírová taška s průhmatem
Menubox paper

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

X